ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ – 17.01. – 11:00

Join Meeting

ΑΡΧΑΙΑ – 24.01. – 11:00
Join Meeting

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – 24.01. – 11:00

Join Meeting

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 24.01. – 11:00

Join Meeting

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – 30.01. – 13:00

Join Meeting

ΧΗΜΕΙΑ – 30.01.  – 13:00

Join Meeting

ΦΥΣΙΚΗ – 06.02. – 13:00

Join Meeting

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – 06.02. – 13:00

Join Meeting